HEIM OM SENDESKJEMA BINGO KONTAKT

OM HJALARHORNET RADIO

Hjalarhornet Radio AS er lokalradioen for Kviteseid, Nissedal og Seljord.

I dag prøvar me å gje lyttarane s god og variert musikk som mogleg, saman med nyheiter, lokal vermelding kvar dag, lokal reklame og nokre sendingar på kveldstid.
Av og til har me spesialsendingar, som til dømes Dyrskuradioen.
Dyrskuradioen produserast saman med Radio Vest-Telemark, og er årets store sending, med kan hende så mange som 100.000 lyttarar i løpet av dyrskuveka.
Målingar som er gjennomført fleire gonger syner at Hjalarhornet Radio normalt har om lag 5000 lyttarar pr veke, og i tillegg kjem gjennomgangstrafikk, hyttefolk og turisme.

Litt historikk


Dyrskuradio

Radioen starta opp med Dyrskuradio i 1988, og har gjennomført dette kvart år sidan då. Konsesjon for vanleg lokalradio blei gitt i 1990 med sendingar frå Flatdal, etterkvart blei sendarnettet bygd ut til Kviteseid, og i 1998 kom Nissedal med.
Hjalarhornet har tett samarbeid med Radio Vest-Telemark, og har fleire samsendingar kvar veke, blant anna radiobingo.
Styreleiar er Svein Torvetjønn, dagleg leiar og redaktør Mikkel Aanderaa.
E-post: studio@hjalar.no.

50
timar Dyrskuradio
80.000
besøkande
400
utstillarar
80.000
potensielle lyttarar
DYRSKURADIO

PROGRAM

Måndag


8-10: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
16-18: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)

20-21: Radiobingo frå Radio Vest-Telemark (L)

Tysdag


8-10: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
16-18: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
18-19: Evangelietimen.
19-20: Omsorgsprogrammet, ved Betel Seljord(L)
20-22: Etter åtte med Halvor Lognvik. Samsending med Radio Vest-Telemark (L)

Onsdag


8-10: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
16-18: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
20-21: Hjalarhornets Radiobingo, med 80.000 i premiesjansar. Bingoinfo 19.30 og 19.55 (L)
(L)
22-23: Bluestrain. Siste nytt frå bluesverda.

Torsdag


8-10: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
16-18: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)

Fredag


8-10: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
16-18: Lett blanding med Kyrre Dahl (L)
22-23: Bluestrain. Siste nytt frå bluesverda.

Laurdag

Sundag


BINGO

RADIOBINGO

Du kan spele radiobingo på Hjalarhornet kvar onsdag kl 20.

Kjøp bingohefte online på www.radiobingo.no.

KONTAKT

Studio

Vekanvegen 3, Seljord
350 52 005
Epost: studio@hjalar.no