Kontakt

Studio til Hjalarhornet Radio er i 2. høgda på Dyrudbygget, Vekanvegen 3. Det er rett på andre sida av parkeringsplassen ved Telesenteret.